Príspevky

 • Alzheimerova choroba

  Igor Grajcar. Je popísaných okolo 60 príčin demencií. Existuje niekoľko klasifikácií. Základné delenie demencií podľa etiológie je na primárne a sekundárne. K tým prvým patria atroficko-degeneratívne a k druhým ischemicko-vaskulárne a ostatné sekundárne demencie. Alzheimerova choroba predstavuje 50 – 60 % zo všetkých demencií vôbec. Ďalších asi 20 % sú zmiešané na podklade alzheimerovskom i…

  Čítať viac …

 • Neuropsychológia lži a jej detekcia v praxi

  Klame každý. Niekto zákerne, iný len preto aby pravdou niekomu neublížil. Klamstvo je samozrejmosťou nášho života. Zmyslom lži je zavádzanie a manipulácia. Motívom je potom nejaký druh zisku. Pod ziskom  rozumieme čokoľvek;  od žiaduceho jedla, cez citovú priazeň až po zmenu sociálneho statusu v skupine. Tento príspevok je kapitolou uvedenej odbornej publikácie  Lož môže byť veľmi …

  Čítať viac …

 • Neuronálne koreláty zrakového vedomia a vedomia vôbec.

  Sme vizuálne založené bytosti, keďže až 50 % nášho mozgu sa venuje spracovaniu a analyzovaniu vizuálnych informácií. To, čo vidíme, je však len úzka výseč reality. Vidíme len „viditeľné svetlo“ so známym rozsahom vnímateľných farieb. Voči ostatným vlnovým dĺžkam sme ale slepí. 

  Čítať viac …

 • Etika v zdravotníctve – ako je to pravdovravnosťou ?

  Základným princípom v zdravotníctve je motto :„Predovšetkým neškodiť“. Zdravotnícka profesia sa vníma skôr ako poslanie než povolanie, kde najvyšším princípom je záchrana zdravia a života, čo predpokladá také vlastnosti zdravotníckeho pracovníka  akými sú humánnosť, odbornosť, sebaobetovanie, morálne vlastnosti, charakternosť, úprimnosť. A tu narážame na kameň úrazu. Je prvoradou úlohou lekára pomáhať alebo neškodiť? Má byť zdravotník za každých…

  Čítať viac …

 • Algoritmus vedenia rozhovorov

  V písmoznalectve ide o nájdenie pravdy a odhalenie lži. Zisťujeme to skrz písmo ale prečo nevyužiť šancu ak mám podozrivú osobu pri sebe a neurobiť s ňou ešte pred skúškou písma cielený výsluch so zámerom už apriori si urobiť predstavu o jej “vierohodnosti k veci“ .

  Čítať viac …

 • Grafológia

  Vznik grafológie sa kladie na samý počiatok vzniku písma. O ňom vieme, že na začiatku jeho vývoja bol obraz. Trvalo tisíce rokov, kým sa z obrazu stal znak.

  Čítať viac …

 • Komunikácia s pacientom

  Zásady komunikácie s pacientom a príbuznými.Tým, čím je pre chirurga skalpel, tým je(nielen) pre zdravotníka na psychiatrii KOMUNIKÁCIA

  Čítať viac …

 • Preklinická diagnostika Alzheimerovej choroby

  Čítať viac …

 • Psychopati medzi nami

  Honores mutant moresTo, že sa človek v mocenskom postavení správa inak než v podriadenom je normálne, a tak je svet utváraný. Ide skôr o to, ako s mocou naloží.Degenerácia mociMocenská posadnutosť-hybris syndrómt.j. syndróm extrémnej arogancie a mocenskej spupnosti Tento syndróm je osobitou variantou psychopatie. Aby sme hybris syndrómu porozumeli, treba lepšie porozumieť pojmu psychopatia.

  Čítať viac …

 • Čo znamená úspešná inteligencia v živote?

  Čítať viac …

 • Vieme starnúť úspešne?

  Dlhovekosť a ako starnúť úspešne. Všetci radi starneme – keď je nám 18 ….

  Čítať viac …

 • Článok o písmoznalectve Krim. ústav Praha

  Policie České republiky – Kriminalistický ústav Praha Převzatý článek Znalec Kriminalistického ústavu Praha Policie ČR (KÚP) z odvětví zkoumání ručního písma poskytl exkluzivní rozhovor časopisu Týden, který byl uveřejněn ve speciálním vydání věnovaném představení práce několika špičkových kriminalistů Policie ČR. Časopis vyšel 14. února 2011. NEJEZCHLEBOVÁ, L. Jak křížovka usvědčila žhářku. Týden, 2011, XVIII, č. 7, s.…

  Čítať viac …

 • Rozprávanie o písmoznalectve s Mgr. Švandom

  Čítať viac …

 • Rozhovor o písmoznalectve s dr. J.Strakom

  Čítať viac …

 • Neuronálne koreláty zrakového vedomia a vedomia vôbec

  Sme vizuálne založené bytosti, keďže až 50 % nášho mozgu sa venuje spracovaniu a analyzovaniu vizuálnych informácií. To, čo vidíme, je však len úzka výseč reality. Vidíme len „viditeľné svetlo“ so známym rozsahom vnímateľných farieb. Voči ostatným vlnovým dĺžkam sme ale slepí. Je to spôsobené vlnovou dĺžkou. Jedine ňou sa viditeľné svetlo líši od ostatných elektromagnetických vĺn.…

  Čítať viac …