Čomu sa venujem …

Pracujem ako súdny znalec (písmoznalec) v odbore písmoznalectvo, odvetvie ručné písmo (identifikácia pisateľa) od roku 1992.

Túto činnosť prevádzkujem v súlade so zákonom č.382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Som zapísaný v zozname súdnych znalcov MS SR pod evidenčným číslom 910933.

Písmoznaleckým skúmaním je možné identifikovať pisateľa jednotlivých druhov písma, číslic, prípadne znakov či symbolov.

V rámci tohto skúmania je možné stanoviť, či určitú písomnosť napísala v celom rozsahu jedna alebo viac osôb, a ak je materiálov viac, či ich napísala jedna osoba.

Navzájom nemožno porovnávať materiály vyhotovené rôznymi druhmi písma /napr. kurzívne, t.j. bežné písané písmo s paličkovým/Ak je porovnanie na základe niektorých všeobecnejších znakov výnimočne prevedené, nemožno očakávať stanovenie presného záveru skúmania.

 • Možno určovať pravosť podpisov. U nepravých podpisov je možné niekedy identifikovať pisateľa.
 • Je možné pokúsiť sa určiť pisársku vyspelosť pisateľa.
 • Je možné typovať vek pisateľa/ ale len u súvislejších textov/

Znalecké posudky vyhotovujem s názornou, počítačovo spracovanou dokumentáciou …

Najnovšie články

 • Alzheimerova choroba
  Igor Grajcar. Je popísaných okolo 60 príčin demencií. Existuje niekoľko klasifikácií. Základné delenie demencií podľa etiológie je na primárne a sekundárne. K tým prvým patria atroficko-degeneratívne a k druhým ischemicko-vaskulárne a ostatné sekundárne demencie. Alzheimerova choroba predstavuje 50 – 60 […]
 • Neuropsychológia lži a jej detekcia v praxi
  Klame každý. Niekto zákerne, iný len preto aby pravdou niekomu neublížil. Klamstvo je samozrejmosťou nášho života. Zmyslom lži je zavádzanie a manipulácia. Motívom je potom nejaký druh zisku. Pod ziskom  rozumieme čokoľvek;  od žiaduceho jedla, cez citovú priazeň až po […]
 • Neuronálne koreláty zrakového vedomia a vedomia vôbec.
  Sme vizuálne založené bytosti, keďže až 50 % nášho mozgu sa venuje spracovaniu a analyzovaniu vizuálnych informácií. To, čo vidíme, je však len úzka výseč reality. Vidíme len „viditeľné svetlo“ so známym rozsahom vnímateľných farieb. Voči ostatným vlnovým dĺžkam sme ale […]
 • Etika v zdravotníctve – ako je to pravdovravnosťou ?
  Základným princípom v zdravotníctve je motto :„Predovšetkým neškodiť“. Zdravotnícka profesia sa vníma skôr ako poslanie než povolanie, kde najvyšším princípom je záchrana zdravia a života, čo predpokladá také vlastnosti zdravotníckeho pracovníka  akými sú humánnosť, odbornosť, sebaobetovanie, morálne vlastnosti, charakternosť, úprimnosť. A tu narážame […]
 • Algoritmus vedenia rozhovorov
  V písmoznalectve ide o nájdenie pravdy a odhalenie lži. Zisťujeme to skrz písmo ale prečo nevyužiť šancu ak mám podozrivú osobu pri sebe a neurobiť s ňou ešte pred skúškou písma cielený výsluch so zámerom už apriori si urobiť predstavu […]