Čomu sa venujem …

Pracujem ako súdny znalec (písmoznalec) v odbore písmoznalectvo, odvetvie ručné písmo (identifikácia pisateľa) od roku 1992.

Túto činnosť prevádzkujem v súlade so zákonom č.382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Som zapísaný v zozname súdnych znalcov MS SR pod evidenčným číslom 910933.

Písmoznaleckým skúmaním je možné identifikovať pisateľa jednotlivých druhov písma, číslic, prípadne znakov či symbolov.

V rámci tohto skúmania je možné stanoviť, či určitú písomnosť napísala v celom rozsahu jedna alebo viac osôb, a ak je materiálov viac, či ich napísala jedna osoba.

Navzájom nemožno porovnávať materiály vyhotovené rôznymi druhmi písma /napr. kurzívne, t.j. bežné písané písmo s paličkovým/Ak je porovnanie na základe niektorých všeobecnejších znakov výnimočne prevedené, nemožno očakávať stanovenie presného záveru skúmania.

  • Možno určovať pravosť podpisov. U nepravých podpisov je možné niekedy identifikovať pisateľa.
  • Je možné pokúsiť sa určiť pisársku vyspelosť pisateľa.
  • Je možné typovať vek pisateľa/ ale len u súvislejších textov/

Znalecké posudky vyhotovujem s názornou, počítačovo spracovanou dokumentáciou …

Najnovšie články

  • Úvod

    Čomu sa venujem … Pracujem ako súdny znalec (písmoznalec) v odbore písmoznalectvo, odvetvie ručné písmo (identifikácia pisateľa) od roku 1992. Túto činnosť prevádzkujem v súlade so zákonom č.382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Som zapísaný v zozname súdnych znalcov MS SR pod evidenčným číslom 910933. Písmoznaleckým skúmaním je možné identifikovať pisateľa jednotlivých druhov písma, číslic, prípadne…