Profesijná biografia

Pracujem ako súdny znalec v odbore písmoznalectvo, odvetvie ručné písmo (identifikácia pisateľa) od roku 1992.

Postgraduálne som dva roky študoval písmoznalecký odbor najprv v Brne v Centre pro studium písma u PhDr. Dagmar Steinhäuselovej a následne u špičkového českého písmoznalca JUDr. Jiřího Straku v Prahe, ktorý dlhé roky pracoval ako popredný odborník v tejto problematike v Kriminalistickom ústave v Prahe.

Postgraduálne som tri roky študoval aj grafológiu v Brne a v Prahe.

Súbežne som zamestnaný ako klinický psychológ v NsP a.s. na psychiatrickom oddelení v Trebišove a to od roku 1986. Venujem sa aj dopravnej psychológii.

V rokoch 1991-93 som postgraduálne absolvoval štúdium na Karlovej univerzite v  Prahe so zameraním na metódy aplikovanej sociálnej psychológie v  praxi.

Od roku 1994 som menovaný znalcom v odbore klinická psychológia dospelých

Od roku 2014 som členom Společnosti pro písmoznalectví, o.s.